Hướng dẫn cách hàm if kết hợp left và right dễ nhất 2022

Hàm If là hàm điều kiện, có thể thêm vào nhiều hàm khác trong Excel, có thể thêm tại bất kỳ vị trí nào trong hàm If. Chúng ta có thể nói về cách giải hàm Left, Right và trong bài viết hôm nay Leaderboard sẽ hướng dẫn các bạn cách giải hàm If bằng các hàm này hiệu quả.

Bạn đang xem bài viết: Hướng dẫn kết hợp hàm if trái và phải một cách đơn giản nhất 2022

Hàm If trong Excel là gì?

Hàm if là một hàm điều kiện dùng để gán một giá trị này cho một giá trị khác, “Nếu – thì”, hàm trả về giá trị TRUE nếu điều kiện là TRUE và ngược lại là FALSE nếu điều kiện là TRUE. điều kiện là SAI.

Công thức:

=IF(Boolean_test, Value_if_true, Value_if_false)

Trong đó:

  • Logical_test: một điều kiện so sánh bao gồm các giá trị có thể được so sánh bằng cách sử dụng các toán tử lớn hơn, nhỏ hơn, bằng và các toán tử khác.
  • Value_if_true: trả về kết quả nếu điều kiện là TRUE
  • Value_if_false: trả về giá trị nếu điều kiện là FALSE (Sai)

Công thức hàm IF trong Google Sheet

Công thức hàm IF trong Google Sheet

IF.công thức hàm

– bí mật:

– trong đó:

Hàm if kết hợp trái phải trong Excel

Hàm LEFT .formula

– bí mật:

– trong số đó:

– Hàm LEFT dùng để lấy các ký tự từ phía bên trái của chuỗi.

Ví dụ hàm SE với LEFT

Cho một bảng dữ liệu bao gồm các trường như: Lớp, Mã ngành, Ngành.

See more:  Outrage erupts as Toronto man ‘Joseph Picken’ faces backlash for verbal and physical assault on protestors

Bảng dữ liệu mẫu

Bảng dữ liệu mẫu

Bước 1: Sử dụng hàm LEFT để nhóm 2 ký tự đầu tiên trong ô A3

– Làm thế nào để tiến hành:

+ Chọn ô B3, nhập công thức: =LEFT(A3;2)

+ Nhấn Enter và kết quả là: Thông tin công nghệ

– Ý nghĩa công thức: sử dụng hàm Left để lấy 2 ký tự từ bên trái ô A3.

Sử dụng hàm LEFT để lấy 2 ký tự đầu tiên trong ô A3

sử dụng hàm LEFT để nhóm 2 ký tự đầu tiên trong ô A3

Bước 2: Kết hợp tích phân TRÁI với NẾU

– Làm thế nào để tiến hành:

+ Chọn ô D3, nhập công thức:

+ Nhấn Enter, xuất ra: Nội dung công nghệ.

– Ý nghĩa công thức: nếu ô B3 là “CN” thì kết quả đúng là “Công nghệ thông tin”; còn nếu không thì tiếp tục xét điều kiện nếu B3 là “QL” thì trả về “Hoạt động logistics”; nếu sai coi B3 là “KM” rồi trả về “Mạng máy tính”; tiếp tục false thì coi B3 có phải là “MT” không, nếu đúng thì trả về “Natural Environment”; Nếu không, hãy trả lại “Tài chính”.

Xem thêm bài viết: Sử dụng hàm minifs trong excel

Kết hợp TRÁI với NẾU

Kết hợp TRÁI với NẾU

Bước 3: dùng công thức trực tiếp nhanh hơn

Trong ô D3, nhập công thức:

Sử dụng công thức trực tiếp nhanh cho if và left .  chức năng

sử dụng công thức trực tiếp nhanh cho if và left . chức năng

ĐÚNG công thức .function

công thức:

– trong đó:

– được sử dụng để thu thập một số ký tự từ phía bên phải của chuỗi.

Ví dụ: Điền vào cột ước tính theo số lượng đã bán

chức năng ví dụ nếu còn lại

chức năng ví dụ nếu còn lại

Đối với ví dụ này, chúng ta sẽ bắt đầu với câu 2, tiếp tục với câu 1 của ví dụ 1. Theo yêu cầu, hãy điền vào cột đánh giá dựa trên “Số tiền”, nhưng không có cột số tiền nào trong bảng. Bạn có thể tạo thêm một cột, nhưng tôi nghĩ trường hợp này là không cần thiết, người ta sẽ kết hợp thành một phương thức duy nhất.

See more:  Dean Fisher obituary: Uline Regional Security Manager passes away after heart attack in Kenosha, WI

Hãy cùng phân tích câu 2 này như sau:

  • Bán chạy nhất: Số lượng > 10 – Có (Erocode, 2) > 10
  • Công nhân: Số tiền <=0 - Đúng (Số mục, 2) <=10

Các bạn lưu ý điều kiện so sánh > 10 trong trường hợp này phải đặt số 10 trong ngoặc kép vì kết quả trả về của hàm phân giải chuỗi là một ký tự (Text). Bạn có thể thêm hàm Value trước hàm Right như sau: Value(Right(RowCode, 2))>10 để chuyển ký tự sang kiểu Số.

công thức hàm nếu đúng

công thức hàm nếu đúng

=IF(RIGHT(E4,2)>”10″,”Bán chạy nhất””Làm việc chăm chỉ”)

Vì có 2 tình huống nên dùng câu IF là đủ nên mình chọn cách đặt giá trị so sánh là một con số trong ngoặc kép. Chúng ta có thể chọn 1 trong 2 cách trên. Và quan sát kết quả bên dưới xem có đúng không nhé.

kết quả của ví dụ chức năng nếu đúng

kết quả của ví dụ chức năng nếu đúng

Xem thêm bài viết: Cách sử dụng hàm Dmin trong Excel 2022 hiệu quả nhất

Các lỗi thường gặp khi kết hợp SE và LEFT/RIGHT. chức năng

Lỗi #N/A

Đây là lỗi do công thức nhập chỉ có điều kiện mới và thiếu giá trị trả về true, kết quả trả về khi điều kiện sai.

Ví dụ: công thức không chính xác: =IF(LEFT(A3;2)=”CN”)

Lỗi #N/A trong Google Trang tính

Lỗi #N/A trong Google Trang tính

Để khắc phục, bạn cần thêm giá trị trả về khi T đúng và kết quả khi T sai.

Lỗi #ERROR

Nếu gặp lỗi này, hãy kiểm tra lại cách viết, dữ liệu trả về đã nhập đúng cú pháp và khớp dữ liệu ngay ngắn chưa nhé!

Ví dụ:

Cách sai: =IF(RIGHT(A7,1)=A;”ok”;No””)

công thức sau thời gian sửa đổi: =IF(RIGHT(A7;1)=”A”;”ok”;”No”) (lưu ý rằng dấu phân cách giữa các đối số là dấu và (;)).

See more:  Những lời chúc sinh nhật em gái ý nghĩa, hài hước mới nhất 2022

Lỗi #ERROR trong Google Trang tính

Lỗi #ERROR trong Google Trang tính

lỗi #VALUE

Có lỗi do cú pháp bạn viết chưa đủ và đúng nên bạn vui lòng kiểm tra lại xem mình đã viết đúng và đủ chưa nhé!

ví dụ mình vẫn đang dùng bảng dữ liệu cũ và gõ sai cú pháp: =IF(LEFT(A6;2);1;2)

Trong công thức này tôi đang thiếu Số hạng Phối hợp, để sửa lại tôi chỉ cần thêm Số hạng So sánh.

Lỗi #VALUE trong Google Trang tính

Lỗi #VALUE trong Excel

Các câu hỏi ảnh hưởng đến hàm IF và LEFT/RIGHT . chức năng

Có thể sử dụng hàm IF cùng với hàm LEFT/RIGHT cùng với IF lồng nhau không?

Hỏi đáp: hoàn toàn có thể, bạn có thể xem ở bước 3 của phần vd. Hàm IF với hàm RIGHT để làm điều tương tự!

Làm cách nào để sử dụng hàm IF cùng với hàm LEFT/RIGHT?

Q & A: Một cú pháp ví dụ như sau: =IF(left(A10;2)=”5″;”True”; “False”); và các bài toán sử dụng hàm phối hợp liên quan đến điều kiện số cũng có thể làm tương tự.

Hàm IF kết hợp với LEFT/RIGHT .  hàm điều kiện số

Chức năng SE hoạt động tốt với chức năng LEFT/RIGHT Không

Xem thêm bài viết: Hướng dẫn sử dụng hàm Mround trong Excel đơn giản

Bản tóm tắt

Trên đây là các ví dụ và cũng là những lưu ý khi kết hợp hàm If với Left, Right mà Rank đã tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cách sử dụng. Nếu thấy hay hãy chia sẻ hoặc comment khi gặp vấn đề nhé. Xem thêm các bài viết về các tính năng trong Excel tại Tin học văn phòng cơ bản và học Excel trực tuyến tại đây. Cảm ơn bạn đã đọc bài viết này.

Categories: News
Source: vothisaucamau.edu.vn

Leave a Comment