Ý nghĩa các từ chỉ số lượng nhiều trong bài thơ Từ ấy của Tố Hữu

Đề bài: Trong bài thơ Từ ấy xuất hiện một loạt từ chỉ số lượng lớn: ai nấy, trăm nơi, bao oan hồn, bao kiếp, vạn nhà, vạn kiếp, vạn đầu trẻ,… Có thể là gì? nói?

Bài giảng: Từ ấy – Cô Thúy Nhàn (giáo viên )

Xuất hiện hàng loạt từ chỉ số đông: người, trăm nơi, bao linh hồn đau khổ, khối đời (số đông trên thế giới), vạn nhà, vạn kiếp, vạn con, … đều mang một ý nghĩa chung – đó là tính quần chúng nhân dân, tính cộng đồng dân tộc. Trong đối ứng của cái “tôi” (xuất hiện sáu lần trong bài thơ) là cái “tôi”. Được ánh sáng lý tưởng cách mạng soi rọi, Tố Hữu đã đi từ “tôi” đến “tôi” gắn cuộc đời cá nhân với vận mệnh chung của dân tộc, hòa cuộc đời riêng vào cuộc đời chung của dân tộc. người dân, thấy sức mạnh của mình được nhân lên trong sức mạnh của cộng đồng.

Xem thêm các bài văn mẫu về phân tích và lập dàn ý tác phẩm lớp 11:

tu-ay.jsp

Các bộ đề lớp 11 khác

Xem thêm bài viết hay:  Thuyết minh Tác hại của ma túy đối với đời sống con người hay nhất (dàn ý - 5 mẫu)

Viết một bình luận