Thể tích hình hộp chữ nhật – Ôn tập lý thuyết và giải bài tập cụ thể

Bạn đang xem: Thể tích hình hộp chữ nhật – Ôn tập lý thuyết và giải bài tập cụ thể tại vothisaucamau.edu.vn

Toán là một môn học hấp dẫn trong chương trình toán lớp 5. Giúp học sinh phát triển tư duy nhạy bén và sáng tạo. Vì vậy, bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp cho các em học sinh tài liệu tóm tắt lý thuyết và lời giải chi tiết các bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập phần thể tích hình hộp chữ nhật. Mời các em tham khảo để có thể tự học ở nhà.

Mục lục

1. Công thức tính thể tích hình hộp chữ nhật

1. Quy tắc: Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta sẽ lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao, điều kiện là nó phải cùng đơn vị đo.

Ghi chú:

Chiều dài x chiều rộng sẽ chính xác bằng diện tích của cơ sở. Vậy ta có thể tính thể tích hình hộp chữ nhật bằng cách nhân diện tích đáy với chiều cao.

Ví dụ: Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 12cm, chiều rộng 5cm và chiều cao 8cm.

Phương pháp: Ta thấy ba kích thước của hình hộp chữ nhật đã cho có cùng đơn vị đo nên suy ra để tính thể tích hình hộp chữ nhật ta sẽ lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao.

Hướng dẫn giải:

Thể tích của hình hộp chữ nhật đó sẽ là:

hình ảnh từ 19827 3

Đáp số: 480 cm3.

1.1. Một số dạng bài tập

Dạng 1: Tính thể tích hình hộp chữ nhật khi biết ba kích thước

Phương pháp: Muốn tính thể tích hình hộp chữ nhật ta sẽ lấy chiều dài nhân với chiều rộng rồi nhân với chiều cao với điều kiện phải có cùng đơn vị đo.

Ví dụ. Tính thể tích hình hộp chữ nhật có chiều dài 12 cm, chiều rộng 5 cm và chiều cao 8 cm.

Hướng dẫn giải:

Thể tích của hình hộp chữ nhật đó sẽ là:

hình ảnh từ 19827 4

Đáp số: 480 cm3

Dạng 2: Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật.

Cách: Chia chiều cao của hình hộp chữ nhật cho diện tích mặt đáy.

c = V : (axb).

Ví dụ. Tính chiều cao của hình hộp chữ nhật có thể tích 1350 lít, biết rằng chiều dài và chiều rộng của hình hộp chữ nhật lần lượt là 1,5m và 1,2m.

Hướng dẫn giải:

Đổi: 1350 lít = 1350dm3 và là 1,35m3

Diện tích đáy của hình hộp chữ nhật sẽ bằng:

1,5 × 1,2 = 1,8 (m2)

Chiều cao của hình chữ nhật chính sẽ bằng:

1,35 : 1,8 = 0,75 (m)

Đáp số: 0,75m

Dạng 3: Tính diện tích đáy khi biết thể tích

Phương pháp: Diện tích đáy của hình hộp chữ nhật sẽ là thể tích chia cho chiều cao.

axb = V : c.

Ví dụ. Một bể nước hình hộp chữ nhật có thể tích 30dm3, chiều cao là 0,4m. Biết đáy bể rộng 1,5dm. Tính độ dài đáy bể.

Hướng dẫn giải:

Quy đổi: 0,4m = 4dm

Diện tích đáy của bể nước hình chữ nhật là:

30 : 4 = 7,5 (dm2)

Chiều dài đáy bể bằng:

7,5 : 1,5 = 5 (dm)

Đáp số: 5dm

Dạng 4: Bài toán có lời văn (thường sẽ tính thể tích của nước, độ cao mực nước…)

Phương pháp: Đọc kĩ đề, xác định dạng toán, yêu cầu của bài rồi giải các bài toán đó.

Ví dụ. Một bể cá có dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 90 cm, chiều rộng 50 cm và chiều cao 75 cm. Mực nước ban đầu trong bể cao 45cm. Người ta cho vào bể một hòn đá có thể tích 18dm3. Hỏi mực nước trong bể lúc này sẽ cao bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Đổi: 18dm3 = 18000cm3

Diện tích đáy của bể cá chính là:

90 × 50 = 4500 (cm2)

Chiều cao của mực nước sẽ tăng thêm:

18000 : 4500 = 4 (cm)

Độ cao của mực nước sau khi thả hòn đá xuống là:

45 + 4 = 49 (cm)

Đáp số: 49cm

2. Bài tập tính thể tích hình hộp chữ nhật sgk lớp 5

1 – Bài 1 SGK trang 121 Tính thể tích của hình hộp chữ nhật có chiều dài a, chiều rộng b, chiều cao c.

a) a = 5cm; b = 4cm và c = 9cm.

b) a = 1,5m; b = 1,1m và c = 0,5m.

c) a = 2/5dm; b = 1/3 dm và c = 3/4 dm.

2.1. Hướng dẫn giải:

Thể tích của hình hộp chữ nhật trong mỗi trường hợp sẽ là:

a) V = 9 x 4 x 5 = 180 (cm3)

b) V = 0,5 x 1,1 x 1,5 = 0,825 (m3)

https://dethikiemtra.com/wp-content/uploads/2017/01/2017-01-03_105939.png

2 – Bài 2 SGK trang 121 Tính thể tích của một khối gỗ có dạng như hình vẽ sau:

https://dethikiemtra.com/wp-content/uploads/2017/01/2017-01-03_110036.png

Hướng dẫn giải:

Đầu tiên chúng ta sẽ chia khối gỗ thành 2 ô hình chữ nhật như hình bên dưới:

https://dethikiemtra.com/wp-content/uploads/2017/01/aa.png

Ta có thể tích hình hộp chữ nhật I là:

hình ảnh từ 19827 8

Hình chữ nhật II sẽ có chiều dài là:

15 – 7 = 8 (cm)

Thể tích hình chữ nhật II sẽ là: 7 x 6 x 5 = 210 (cm3)

Thể tích của khối gỗ sẽ là: 480 + 210 = 690 (cm3)

Đáp số: 690cm3

3 – Bài 3 trang 121 Tính thể tích của hòn đá trong bể nước như hình vẽ dưới đây:

https://dethikiemtra.com/wp-content/uploads/2017/01/2017-01-03_110638.png

Hướng dẫn giải:

Thể tích của hòn đá sẽ bằng thể tích của hình hộp chữ nhật là phần nước dâng lên bằng đáy bể và sẽ có chiều cao là: 7 – 5 = 2 (cm)

Thể tích của hòn đá sẽ là: 10 x 10 x 2 = 200 (cm3)

Đáp số: 200 cm3

3. Hướng dẫn giải bài tập

1 – Sách bài tập 1 trang 34 Viết số đo thích hợp vào chỗ trống:

Hình hộp chữ nhật (đầu tiên) (2) (3)
Chiều dài 6cm 2,5m đm
Bề rộng 4cm 1,8m đm
Chiều cao 5cm 1,1m đm
Âm lượng

Hướng dẫn giải:

Thể tích của hình hộp chữ nhật (1) bằng:

V = abc

Vậy 6 ⨯ 4 ⨯ 5 = 120 (cm3)

Thể tích hình hộp chữ nhật (2) sẽ bằng :

V = hình ảnh từ 19827 10

= 4,95 (m3)

Thể tích của hình hộp chữ nhật (3) sẽ bằng :

V = xx = dm3

Hình hộp chữ nhật (đầu tiên) (2) (3)
Chiều dài 6cm 2,5m đm
Bề rộng 4cm 1,8m đm
Chiều cao 5cm 1,1m đm
Âm lượng 120cm3 4,95m3 dm3

2 – Sách bài 2 trang 35 Tính và so sánh thể tích của hai hình chữ nhật sau:

hình ảnh từ 19827 11

Hướng dẫn giải:

hình ảnh từ 19827 12

Thể tích hình hộp chữ nhật (a) là:

V = 1,5 0,8 ⨯ 1 = 1,2 (m3)

Thể tích của hình hộp chữ nhật (b) sẽ bằng:

V = 1,5 0,8 ⨯ 1 = 1,2 (m3)

3 – Bài 3 trang 35 Tính thể tích của một khối gỗ có dạng như hình vẽ bên:

hình ảnh từ 19827 13

Hướng dẫn giải:

Ta sẽ chia khối gỗ thành 2 hình hộp chữ nhật như hình bên.

hình ảnh từ 19827 14

Thể tích của hình hộp chữ nhật (1) sẽ bằng :

V = (20 – 12) 10 8 = 640 (cm3)

Thể tích hình hộp chữ nhật (2) sẽ bằng :

V = 12 5 8 = 480 (cm3)

Thể tích của khối gỗ bằng:

640 + 480 = 1120 (cm3)

Đáp số: 1120cm3

=>> Xem thêm nội dung liên quan: Thể tích khối lập phương

Trên đây là thể tích của khối hộp chữ nhật mà chúng tôi mang đến cho các bạn học sinh. Bài viết trên đã tổng hợp toàn bộ lý thuyết cũng như cách giải các bài tập trong sách giáo khoa và sách bài tập. Cha mẹ có thể giúp con phát huy khả năng sáng tạo và tự học tại nhà. Để có thể đạt điểm cao và hoàn thành tốt môn học này, các em có thể tham khảo bài soạn trên.

Đăng ký tại đây =>> Kien Guru<<= để nhận được khóa học chất lượng giúp trẻ phát triển tư duy trong học tập tốt hơn

Bạn thấy bài viết Thể tích hình hộp chữ nhật – Ôn tập lý thuyết và giải bài tập cụ thể có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Thể tích hình hộp chữ nhật – Ôn tập lý thuyết và giải bài tập cụ thể bên dưới để Trường THCS Võ Thị Sáu có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: vothisaucamau.edu.vn của Trường THCS Võ Thị Sáu

Nhớ để nguồn bài viết này: Thể tích hình hộp chữ nhật – Ôn tập lý thuyết và giải bài tập cụ thể của website vothisaucamau.edu.vn

Chuyên mục: Giáo dục

Xem thêm chi tiết về Thể tích hình hộp chữ nhật – Ôn tập lý thuyết và giải bài tập cụ thể
Xem thêm bài viết hay:  Hướng dẫn giải bài tập hóa học 8 bài 2 siêu chi tiết dễ hiểu nhất

Viết một bình luận